Ритуалът Свето кръщение

Ритуалът Свето кръщение

Богоявление - В момента на Светото Кръщение небето “се отваря” и Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: “Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение”. Оттук и названието на празника – Богоявление.

Светото кръщение -  е едно от седемте тайнства на вярата, при което човек се очиства от греховете. Смята се, че дори новородените носят бремето на първородния Адамов грях и затова колкото по-рано се кръсти детето, толкова по-добре. Кръщението може да стане по всяко време на деня и през годината, както и във всеки избран храм. Кръщаваният се отказва от Сатаната, обещава да вярва в Христа и да му служи и прочита Символ на вярата. После се освещава водата и кръщаваният се потапя три пъти в нея с думите: "Кръщава се Божият раб… (произнася се името на кръщавания) в името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светаго духа, амин." Това е най-важният момент от кръщението. Върху новокръстения слиза Светият дух, очиства го от греховете и го възражда за нов християнски живот. На кръщавания се дават бяла дреха в знак, че е очистена душата му, и кръст, за да следва Христа. 
По-възрастните хора, които ще се кръщават, трябва да се настроят преди това с покаяние и вяра. Децата са готови да влязат в храма без специални приготовления. За тях трябва да има само чисти дрешки, за предпочитане – бели, символ на духовната чистота, в която ще се облекат. За всички е задължително да са с ново или чисто бельо. На пръв поглед церемонията включва трикратно отричане от греха и злото и трикратно потапяне във вода в името на трите лица на Светата троица. Тайнствеността се крие в духовното възраждане и очистване на новопокръстения. 
Важна роля в ритуала има кръстникът. Той се смята за духовен учител на кръщелника си и има задължението от тук нататък да следи и да помага неговото израстване, възпитание и морал. Между двамата се установява духовно родство от първа степен, което не им позволява да встъпват в брак помежду си. След кръщението детето се отнася със запалена свещ в дома му. Там родителите дават дар на кръстника и слагат богата трапеза. 
Какво трябва да се знае преди пристъпването към кръщаване: 
– кръстници могат да станат само тези, които вече са кръстени в източноправославната вяра; 
– родителите не могат да бъдат кръстници на децата си; 
– на свещенослужителя трябва да бъде представен акт за раждане на кръщавания; 
– ако желанието е обредът да бъде извършен от духовник с по-висок сан – архимандрит, епископ, митрополит, – това трябва предварително да се уговори; 
– ако детето е под 40 дни, майката не присъства в храма; 
– кръстниците носят в храма голяма бяла хавлия, бяла кърпа за лице и сапун за извършване на църковния ритуал; 
– след ритуала кръстеният се облича в нови бели дрехи, дарени от кръстника; 
– носи се погача в храма и се раздава; раздават се също сладкиши и бонбони, за да е сладък животът на кръстения; 
– кръстникът подарява на детето малко златно или сребърно кръстче, за да го носи цял живот. 
След кръщението се извършва тайнствено миропомазване, при което се очакват дарове от Светия дух: просветляване на разума, благочестие, страх от Бога. Светото миро е приготвено от елей (дървено масло), вино и много благоуханни вещества, с което се символизират различните дарове. Приготвянето на светото миро почва през великденския пост и се освещава на Велики четвъртък. 

www.moetokrastene.bgНови статии