phone Експресна ПОРЪЧКА
телефон: 0889 77 22 75

Какво е символът на вярата?

Верую или Символът на вярата е молитвата, която съдържа основните цености, изповядвани от православните християни.Текстът й идва още от апостослките времена.Вярващите го наизустявали, за да носят винаги в сърцето си основните истини на християнската вяра.Мълвейки го като молитва, хората се връщат към духовното си зрение, душата им се успокоява, намират пътя към добрто и се докосват до тайната на сътворението.

Кръстникът,който сте си избрали, трябва задължително да е запознат със Символа на вярата!

Повече информация може да намерите в книгата наръчник МОЕТО КРЪЩЕНЕ, която може да закупите от нашия Онлайн магазин!Нови статии